แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระนอนหงาย พระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหินสุดแปลก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
18 มิถุนายน 2563    4,005

พระนอนหงาย พระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหินสุดแปลก ที่ วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งอยู่ที่  ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


ตามประวัติ เดิม "วัดพระนอน" เป็นวัดร้าง ที่มีอายุกว่า 400 ปีมีเพียงซากปรักหักพังของพระพุทธรูป และโบราณสถานเก่าแก่ ต่อมา พระปลัดบุญส่ง เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามดังเช่นปัจจุบัน

ภายในวัดมีพระพุทธรูปนอนหงายอยู่องค์หนึ่ง แปลกจากพระนอนทั่วไป ที่บรรทมด้วยสีไสยาสน์ สร้างเท่าขนาดของคนโบราณ มีลักษณะเหมือนกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดียว สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่มาของพระนอนหงาย สันนิษฐานกันว่า เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยบ้าง เป็นพระจากศิลปะแบบลังกาบ้าง มีการค้นพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำ มีลายประทับและฝาภาชนะที่มีลักษณะของภาชนะดินเผาสมัยอยุธยา เครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์เหม็ง เครื่องสังคโลก

พระนอน ยาวประมาณ 2 เมตร เป็นพระที่มีอายุน่าจะมากกว่า 400 ปี จน ถึง 800 ปี
เป็น พระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหิน มีน้ำหนักมากและคาดว่าถูกพบในแม่น้ำท่าจีน แล้วย้ายขึ้นมาทีมณฑปจัตุรมุขข้อมูลจาก
www.welovesuphan.com
manandcrea.blogspot.com