แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

ตะกรุดนารายณแปลงรูป อาจารย์นอง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี
9 กันยายน 2563    10,314

ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป อาจารย์นอง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี

พระครูธรรมกิจโกศล หรือ พระอาจารย์นอง ธมุมภูโต เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2462 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ที่บ้านนาประดู่ อ.มะกรูด จ.ปัตตานี เป็นบุตรของนายเรือง นางทองเพ็ง หน่อทอง บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 19 ปี และได้อุปสมบทเมื่ออายุ ครบ 21 ปี ตรงกับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2482 ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2542 รวมสิริอายุได้ 80 ปี

วัตถุมงคลรุ่นแรกของท่านคือ หลวงพ่อทวดหมาน และพระสามทวด พ.ศ.2507 ซึ่งท่านปลุกเสกร่วมกับอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ส่วนพระรุ่นแรกที่สร้างอย่างเป็นทางการในนามวัดทรายขาว คือรุ่นที่สร้างในปี พ.ศ.2514 ต่อมาได้สร้างขึ้นอีกหลายรุ่นกระทั่งมรณภาพ

ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป ท่านเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 กระทั่งถึงแก่มรณภาพ ซึ่งวิชานี้ตามคําบอกเล่าของท่านกล่าวว่า เรียนมาจากแม่นางจัน ซึ่งเป็นเทพอยู่บนภูเขาเป็นผู้ถ่ายทอดให้

วัสดุที่ใช้ทําตะกรุดมีทั้งทองคํา เงิน และปลอกกระสุนลูกปืนขนาดต่างๆ ตะกรุดเนื้อเงิน และปลอกกระสุนปืนนั้นทําเรื่อยมาตั้งแต่ต้น ส่วนเนื้อทองคํามาสร้างภายหลังก่อนท่านมรณภาพ 4-5 ปี และประมาณ 2 ปีสุดท้ายได้มีการตอกโค้ดที่หัวและท้ายตะกรุดเป็นตัว “อุ” และตัว “นะ” บางดอกอาจมีปรากฎหมายเลขด้วย ซึ่งตะกรุดทองคํานี้สร้างเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในตะกรุดทุกเนื้อ เป็นชิ้นไม้เล็กๆ เรียกว่า “ไม้หลวงพ่อทวด” ข้อห้ามของการใช้ตะกรุด คือ ห้ามแกะออกเด็ดขาด มิฉะนั้นตะกรุดดอกนั้นจะใช้ไม่ได้

นอกจากตะกรุดตามลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังปรากฎมีตะกรุดขนาดเล็กๆ อาจจะเรียกว่าตะกรุดสาริกาก็ได้ มีทั้งเนื้อทองคํา เงิน ทองแดง ที่ปรากฏบรรจุอยู่ภายในพระหลวงพ่อทวด หลายต่อหลายรุ่น นับแต่ปี พ.ศ.2514 เป็นต้นมา กระทั้งรุ่นอายุ 80 ปี

พุทธคุณในตะกรุดนารายณ์แปลงรูป เด่นทางคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย เปลี่ยนจากเรื่องร้ายกลายเป็นดี

 

ฉบับ 125 มกราคม 2555 ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป อาจารย์นอง หน้า 25

 

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 11 ฉบับ 125 มกราคม 2555 หน้า 25