แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

กราบ “หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย” ที่วัดมงคลโคธาวาส ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตำนานของผู้สร้าง “เขี้ยวเสือแกะ” จักพรรดิ์ของเครื่องรางแห่งสยาม
14 มกราคม 2563    6,483

กราบ “หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย” ที่วัดมงคลโคธาวาส ผู้สร้าง “เขี้ยวเสือแกะ” จักพรรดิ์ของเครื่องรางแห่งสยาม

หลวงพ่อปาน ผู้สร้าง “เขี้ยวเสือแกะ” จักพรรดิ์ของเครื่องรางแห่งสยามนั้น อยู่ที่วัดบางเหี้ย หรือ วัดมงคลโคธาวาส

► ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 

แต่เดิมในสมัยก่อนนั้นพื้นที่แถวนี้เป็นป่ารก มีเหี้ยอาศัยอยู่มากมาย ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านบางเหี้ย" และตั้งชื่อวัดว่า “วัดบางเหี้ย” คลองที่อยู่หน้าวัด

ก็มีชื่อว่า “คลองบางเหี้ย” ตามที่มีบันทึกไว้ในนิราศเมืองแกลง ของสุนทรภู่ (แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2349 สมัยรัชกาลที่ 2) โดยในนิราศกล่าวถึงเส้นทางที่สุนทรภู่

ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดระยองตามคลองสำโรง ผ่านบางพลี ทับนาง บางโฉลง บ้านไร่ บางกระเทียม หัวตะเข้ คลองบางเหี้ย บางบ่อ ฯลฯ 

 

เมื่อปี พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาทอดพระเนตรประตูน้ำบางเหี้ย หรือประตูน้ำชลหาญพิจิตร จึงได้พระราชทานชื่อใหม่

แก่ชาวบางเหี้ยว่า "คลองด่าน" หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์การเปลี่ยนชื่อตำบลบางเหี้ย เป็นตำบลคลองด่านนั้น สันนิษฐานได้ว่าชื่อ "คลองด่าน" น่าจะเกี่ยวข้องกับ

การที่พื้นที่บริเวณประตูน้ำบางเหี้ยนั้นมี “ด่าน” ไว้คอยเก็บภาษีเรือที่ผ่านเข้าออกแม่น้ำบางเหี้ย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบลที่ไหลจากทิศเหนือของตำบลลงสู่อ่าวไทย

นอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อตำบลแล้ว พระองค์ยังพระราชทานนามวัดบางเหี้ยใหม่ว่า "วัดมงคลโคธาวาส" อีกด้วย

เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน-1เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน-2

 

ขณะที่หลวงพ่อปานยังมีชีวิตอยู่นั้นหลวงพ่อไม่ค่อยจะได้อยู่ที่วัดสักเท่าไหร่ เพราะท่านชอบออกเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆ เป็นประจำ เมื่อชาวบ้านที่ตั้งใจไปกราบท่านที่วัด

ก็มักจะผิดหวังเป็นประจำ ชาวบ้านประชาชนที่มีความเคารพบูชาหลวงพ่อปานจึงได้พร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านขึ้นมาองค์หนึ่ง เพื่อไว้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อเวลาที่ท่าน

ไม่อยู่ จะได้กราบรูปหล่อของท่านแทน หลวงพ่อปานท่านเรียกรูปหล่อที่ชาวบ้านร่วมกันหล่อขึ้นมานี้ว่า “อ้ายดำ” รูปหล่อของหลวงพ่อนั้นมีความศักดิ์สิทธ์ ผู้ที่ศรัทธาในตัว

หลวงพ่อปาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จะเดินทางไปกราบไหว้รูปหล่อของท่านมิได้ขาด

นอกจากรูปหล่อสำริดของหลวงพ่อปานที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแล้ว ยังมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อปาน สร้างถวายโดย คุณอัศวินท์ จตุจินดา (อ๊อด เสือ สำเพ็ง)

ผู้จัดทำหนังสือ “เสือหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย” ซึ่งปัจจุบันหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ เรื่องเสือหลวงพ่อปานเล่มเดียวที่เป็นมาตรฐานทั่ววงการพระเครื่องยอมรับ

และกลายเป็นตำรา สำหรับผู้ที่ศรัทธาในเสือหลวงพ่อปานไว้ดู และศึกษาเป็นครู

 

แหล่งข้อมูล และเอกสารอ้างอิง:

luangporpan.com

หนังสือประวัติวัดมงคลโคธาวาส และประวัติหลวงปู่ปาน

wikipedia.org

dharma-gateway.com