พระพุทธสิหิงค์ใบมะขามเนื้อเงิน ธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี

ราคา / สถานะ :
พระโชว์
ชื่อร้าน จินดา
ประเภทร้าน SHOP
เบอร์โทร 0887822299
Line ID Newwin01
จำนวนผู้ชม 454
ดูพระทั้งหมดในร้านค้า
ข้อควรระวัง ในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์

ต้องตรวจสอบพระ และ ตกลงเงื่อนไขการรับประกัน ให้เรียบร้อย

หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อน
แนะนำให้นัดดูองค์จริง

ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ
นครศรีธรรมราช 27 กรกฎาคม 2565 20:58 PM
ชื่อพระ :

พระพุทธสิหิงค์ใบมะขามเนื้อเงิน ธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี


รายละเอียดพระ :

พระพุทธสิหิงค์ขนาดใบมะขาม หลังพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี เนื้อเงิน ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

สร้างในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบกึ่งศตวรรษหรือห้าสิบปี รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้เพื่อการศึกษา

ชนวนโลหะที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น
♧ ชนวนโลหะพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
♧ ชนวนพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช(แพ)และท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์
♧ ชนวนพระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
♧ ชนวนเหรียญหล่อ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
♧ ทองชนวนหลวงพ่อมงคลบพิตร จ.อยุธยาและโลหะสำริดยอดพระปรางค์
♧ แผ่นพระยันต์ตามตำราวัดสุทัศน์
♧ แผ่นพระยันต์ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
♧ แผ่นยันต์ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
♧ แผ่นยันต์ หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง
♧ แผ่นยันต์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส
♧ แผ่นยันต์ หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ
♧ แผ่นยันต์ หลวงปู่ชื้น วัดญานเสน
♧ แผ่นยันต์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ
♧ แผ่นยันต์ หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต
♧ แผ่นยันต์ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
♧ ตระกรุดมหาปราบและเหรียญขวัญถุง หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
♧ ฐานพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

ทั้งหมดนี้เป็นของที่บรรดาศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานและนำมามอบให้กับมหาวิทยาลัยและยังมีชนวนมวลสารอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้

#รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก
๑. สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชฯ ทรงจุดเทียนชัย
๒. หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลวาส
๓. พระครูอุดมสังวรคุณ วัดบรมนิวาส
๔. พระอาจารย์ประทีป วัดเชิงเลน
๕. พระเทพวัชรธรรมาภร(ลพ.สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
๖. พระปริยัติมุนี (หลวงพ่อชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม
๗. พระญาณสมโพธิ (หลวงพ่อขวัญ) วัดอรุณฯ
๘. พระครูปริยัติคุณาธาร(ลพ.อัมพร) วัดชนะสงคราม
๙. พระราชวัฒนาพระ(หลวงพ่อฟู) วัดเวฬุราชิณ
๑๐. พระราชปริยัติวิธาน (ลป.บุศย์) วัดดาวดึงษาราม
๑๑. พระครูพิศาลพัฒนาพิธาน(ลพ.สมชาย) วัดปริวาศ
๑๒. พระสมุห์วีระ วัดอัปสรสวรรค์
๑๓. พระอาจารย์ทอง วัดอโศการาม
๑๔. พระอาจารย์เริ่มชัย วัดอโศการาม
๑๕. หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย
๑๖. หลวงพ่อทองใบ วัดสายไหม
๑๗. หลวงปู่สาย วัดขนอนใต้
๑๘. หลวงพ่อมี วักมารวิชัย
๑๙. หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา
๒๐. หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
๒๑. หลวงพ่อหวล วัดพุทไธสวรรย์
๒๒. หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ
๒๓. หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม
๒๔. พระราชสุทธิญาณมงคล(ลพ.จรัญ) วัดอัมพวัน
๒๕. หลวงปู่มหาทองใบ วัดอบทม
๒๖. หลวงพ่อจาง วัดนครเนื่องเขต
๒๗. พระอธิการสมชาย วัดโพรงอากาศ
๒๘. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
๒๙. พระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม
๓๐. หลวงพ่อผล วัดดักคะนน
๓๑. หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ
๓๒. หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ
๓๓. หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ
๓๔. หลวงพ่อดี วัดพระรูป
๓๕. หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง
๓๖. หลวงปู่สวิง วัดเสาธงทอง
๓๗. หลวงพ่ออุตมะ วัดวังก์วิเวการาม
๓๘. หลวงปู่ผล สำนักสงฆ์เขารักษ์
๓๙. พระอาจารย์สาคร วัดเวฬุวัน
๔๐. หลวงปู่เหล็ง วัดโคกเพาะ
๔๑. หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา
๔๒. พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก
๔๓. พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง
๔๔. หลวงพ่อทองอินทร์ วัดสันติธรรม
๔๕. พระอาจารย์เจริญ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเพียง
๔๖. พระกฤษดา วัดโรงธรรมสามัคคี
๔๗. พระอาจารย์วิชัย วัดถ้ำผาจม
๔๘. พระอาจารย์เพ็ง วัดเทิงเสาหิน
๔๙. หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย
๕๐. หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส
๕๑. พระอาจารย์ทองสุก วัดอนาลโย
๕๒. พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดอนาลโย
๕๓. หลวงปู่จันทรา วัดป่าเขาน้อย
๕๔. หลวงปู่อ่ำ วัดป่าเขาน้อย
๕๕. พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
๕๖. พระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่าไชยชุมพล
๕๗. พระอาจารย์พรหมมี วัดป่าสามัคคีธรรม
๕๘. หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต
๕๙. หลวงปู่บุญหนา วัดถ้ำพระภูวัว
๖๐. พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว
๖๑. พระอาจารย์คำ วัดถ้ำบูชา (ภูวัว)
๖๒. พระอาจารย์วงศ์ วัดป่าคำพระองค์
๖๓. พระอาจารย์บุญเลิศ วัดอรัญญวาสี
๖๔. พระอาจารย์แยง วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)
๖๕. พระอาจารย์ฉลวย วัดป่าชิตานุสรณ์
๖๖. พระอาจารย์โกวิญ วัดภูทอกใหญ่
๖๗. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดโพธิสมภรณ์
๖๘. หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
๖๙. หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าจันทรรังสี
๗๐. หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่
๗๑. พระอาจารย์จันทรา วัดป่าโนนสะอาด
๗๒. พระอาจารย์สม วัดป่าไม้งาม
๗๓. หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ
๗๔. พระอาจารย์คูณ วัดป่าภูทอง
๗๕. พระอาจารย์เสน วัดป่าหนองแซง
๗๖. พระอาจารย์ไมย์ วัดป่าหนองช้างคาว
๗๗. พระอาจารย์สมหมาย วัดป่าโนนม่วง
๗๘. หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด
๗๙. หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง
๘๐. หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง
๘๑. พระอาจารย์บุญมี วัดป่านากูล
๘๒. พระอาจารย์อินทร์
๘๓. หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน
๘๔. พระอาจารย์สีทน วัดถ้ำผาปู่
๘๕. พระอาจารย์เผย วัดถ้ำผาปู่
๘๖. พระอาจารย์ขันตี วัดป่าห้วยเดื่อ
๘๗. พระอาจารย์ดาด วัดป่าสัมมานุสรณ์
๘๘. พระอาจารย์สำลี วัดถ้ำคูหาวารี
๘๙. พระอาจารย์มนตรี(หลั่ง)วัดถ้ำผาบิ้ง
๙๐. พระอาจารย์คำดี วัดป่าภูธรพิทักษ์
๙๑. พระอาจารย์ประสาน วัดคามวาสี
๙๒. พระอาจารย์สมัย วัดโนนแสงทอง
๙๓. พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่บ้านตาด
๙๔. พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร
๙๕. พระครูวิทิตคุณาภรณ์(ลพ.เกิ่ง)วัดสามัคคีบำเพ็ญบุญ
๙๖. หลวงปู่เคี่ยม วัดถ้ำขาม
๙๗. พระครูชินวัฒน์คุณาภรณ์ (ปิ่น)วัดพุฒาราม
๙๘. หลวงปู่อุ่น วัดป่าแก้วชุมพล
๙๙. พระอาจารย์ก้าน วัดถ้ำเป็ด
๑๐๐. พระอาจารย์หลอ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
๑๐๑. พระอาจารย์สุธรรม วัดป่าหนองไผ่
๑๐๒. พระอาจารย์พัลลภ วัดคำประมง
๑๐๓. หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย
๑๐๔. หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง
๑๐๕. หลวงปู่พรหมา สำนักสงฆ์สวนหินผานางลอย
๑๐๖ หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล
๑๐๗. หลวงปู่บุญเพ็ง วัดป่าวิเวกธรรม
๑๐๘. พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระผาป่อง(ขัวสูง)
๑๐๙. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน
๑๑๐. พระอาจารย์สมาน วัดป่าศรัทธาราม
๑๑๒. หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก
๑๑๓. หลวงปู่แก้ว วัดเขาปูน
๑๑๔. หลวงปู่เนื่อง พัทลุง
๑๑๕. หลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม
๑๑๖. พระโสภณคุณาธร วัดเจริญสมณกิจ

หลังจากพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้แล้ว พระกริ่ง ภปร. พระชัยวัฒน์ ภปร. พระสิหิงค์ใบมะขาม พระพุทธธรรมทิฐิศาสดาขนาดบูชา 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว ก็มีชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเช่าบูชาจนหมดไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพระทุกชนิดสร้างจำนวนจำกัด

yellowtire.com

เราคัดสรร พระเด่น พระดี ระดับคุณภาพ มากกว่า 100,00 รายการมารวมไว้ ที่นี่!!

พระเครื่องในร้าน
พระเครื่องที่คล้ายกัน

แม็กกาซีนพระ เรารวมสาระความรู้ และ บทความเกี่ยวกับพระที่น่าสนใจ